Haqqımızda

SSadə Hüquq layihəsinin əsas məqsədi ölkədə hüquqi maarifləndirməni aparmaq və ehtiyacı olan şəxslərə ödənişsiz hüquqi yardım göstərməkdir. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün Sadə Hüquq layihəsi müxtəlif platformalarda (instagram, facebook, youtube, whatsapp, tiktok) fəaliyyət göstərir. Layihə müxtəlif hüquqi mövzularda vətəndaşları maarifləndirəcək postlar hazırlayır və videolar çəkir. Həmçinin, digər məqsədi vətəndaşlara real hüquqi yardımın göstərilməsi olan layihə vətəndaşların ünvanladığı hüquqi suallara cavab verir və onlara dövlət orqanlarına ərizələrin/müraciətlərin yazılmasında yardım göstərir.