Ödənişsiz məzuniyyət nə deməkdir?

Ödənişsiz məzuniyyət nə deməkdir? Hansı hallarda və qaydada verilir?

Əmək Məcəlləsinə əsasən, işçinin aşağıda göstərilən hallarda ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır:

  1. Qohumluq borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsələləri təxirə salmadan həll etmək;
  2. təhsil almaq;
  3. yaradıcı elmi işlə məşğul olmaq;
  4. habelə yaşına, fizioloji keyfiyyətlərinə görə işdən ayrılmaq zərurəti olduqda.
Oxumağa davam etÖdənişsiz məzuniyyət nə deməkdir?

Elektron ticarət və məsuliyyət

Burada məsuliyyət dedikdə üç növ məsuliyyət:  inzibati, cinayət və mülki məsuliyyət nəzərdə tutulur. Gəlin hansı halda hansı növ məsuliyyətin yarandığına  baxaq.

Əgər satıcı  alıcının etibarından sui-istifadə edərək dələduzluq əməli törədirsə, yəni əvvəlcədən malı alıcıya göndərməməyi və onun pulunu mənimsəməyi planlayırsa, vurulan ziyanın miqdarından asılı olaraq,  o,  inzibati və ya cinayət məsuliyyəti  daşıyacaqdır. Bu zaman hüququ pozulan şəxs polisə müraciət edərək şikayət etməlidir. Daha yaxşı başa düşmək üçün aşağıdakı misallara baxaq.

Oxumağa davam et “Elektron ticarət və məsuliyyət”