Bağlamaq üçün ESC sıx

uşağa ad və soyadın verilməsi qaydası

1 Yazı
1