Bağlamaq üçün ESC sıx

yanlış tibbi xidmət

1 Yazı
1